Onder Historici
/

Website hosted by Irène Diependaal 

‘History is about evidence. It is also about other things: hunches, imagination, interpretation, guesswork. First and foremost, though, comes evidence: no evidence, no history... Nobody, or hardly anyone, created evidence for the convenience of future historians. Had they done so, it would be highly suspect. What ulterior purpose led them to try to influence the future?’  (John Vincent - An Intelligent Person’s Guide to History, 1995)


Welkom op Onder Historici *

Deze website is met een knipoog vernoemd naar een beroemd boek van Willem Frederik Hermans, Onder professoren. In 1975 was dit een hoogst controversiële roman en bepaald berucht in het decennium dat volgde na eerste publicatie. Irène Diependaal herlas het boek pas weer nadat zij een academisch proefschrift had verdedigd in november 2013. Zij herlas het boek met verbazing: in moderne ogen is het een hoogst onschuldig boek. Binnen de universitaire wereld is internationaal erg veel gebeurd nadat Nederlands belangrijkste naoorlogse literaire auteur zijn sleutelroman publiceerde.

Onder historici is ook de titel van een boek van de voormalig Leidse hoogleraar H.L. Wesseling: 'Opstellen over geschiedenis en geschiedschrijving' (1995). Dit boek met essays werd opgedragen aan de Leidse historici, 1955-1995. Voor dit verzamelboek werd een motto gebruikt dat ontleend was aan Oscar Wilde: 'Anybody can make history. Only a great man can write it.' Irène Diependaal is geen Leids historicus, maar opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam en is daar ook gepromoveerd in 2013. Opgegroeid in Amsterdam en daar de weg goed kennende naar de vele boekhandels, werd zij in de jaren 1990 opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam volgens internationale beginselen van historisch onderzoek. Zij werd altijd geattendeerd op wetenschappelijke basisbeginselen en werd ook aangemoedigd tot een interdisciplinaire benadering van historisch onderzoek. Wellicht zit hierin een discrepantie van benadering. Willem Frederik Hermans was immers een Amsterdammer en voelde zich niet op zijn plaats aan de universiteit van Groningen. De standplaats en de daarmee samenhangende "standplaatsgebondenheid" van een historicus of wetenschapper: het is kennelijk belangrijker dan men denkt.

Op een andere website, met de naam Hereditas Historiae, wordt voor een internationaal publiek bijgehouden wat Irène Diependaal na 2013 nog relevant vindt te delen met een groot publiek over de inhoud van haar historische onderzoek. Ook oude publicaties zijn daar terug vinden. Ook is daar veel te vinden over het door haar altijd goed bijgehouden politieke en maatschappelijke kader waarin geschiedenisonderzoek en geschiedschrijving plaatsvinden of behoren plaats te vinden. Historici hebben een belangrijke publieke rol omdat zij historische feiten van de ene naar een volgende generatie overbrengen. In het 'post truth tijdperk' is dit meer dan ooit relevant. Onder historici is bedoeld voor een Nederlands publiek. Er is slechts ruimte voor bijdragen die te maken hebben met Nederlandse dilemma's.

Deze website zal al naar gelang de actualiteit wisselen van inhoud. 


* Niets van deze website, teksten of afbeeldingen, mogen worden verveelvoudigd, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Irène Diependaal.


 New York Times, 4 December 2017